Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Επιμορφωτικές συναντήσεις δασκάλων της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λάρισας
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο σχολείο μας, οι επιμορφωτικές συναντήσεις των δασκάλων των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λάρισας.
Οι συναντήσεις των δασκάλων της Ε΄ τάξης πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2009 και των δασκάλων της ΣΤ΄ τάξης στις 9 και 10 Μαρτίου 2009. Το θέμα των παιδαγωγικών συναντήσεων ήταν: " Το κείμενο στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά ".
Εισηγητές των ημερίδων, ανά θέμα, ήταν οι εξής:
Παραγωγή και διόρθωση γραπτού λόγου: Δημήτριος Καραδήμος, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λάρισας.
Κριτικός οπτικός γραμματισμός και διαφήμιση: Δημήτριος Μπαμπαλιούτας, Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου.
Μαθηματικός λόγος και εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη Γεωμετρία: Νικόλαος Κοσμάνος, Διευθυντής του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.
Μαθηματικά Ε΄και ΣΤ΄ τάξης, μια παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση: Δημήτριος Καραδήμος, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λάρισας.