ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

  • Χρήσιμες πληροφορίες για την αναγνώριση, μελέτη και αντιμετώπιση της διαταραχής του εθισμού στο διαδίκτυο θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
www.hasiad.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(Αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία)