Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Καλό Πάσχα!
Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου, 
το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές 
σας εύχονται ''Καλό Πάσχα''!