Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008

Ανακύκλωση μπαταριών

Στο σχολείο μας, σκε-φτήκαμε να ξεκινή-σουμε ένα πρό-γραμμα συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών, γιατί οι μπαταρίες είναι από εκείνα τα υλικά που επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον. Ήρθαμε σε επαφή με την εταιρεία ΑΦΗΣ. ΑΕ, οι οποία θα στείλει κάδους συλλογής μπαταριών και εποπτικό υλικό.
Πιστεύουμε πως οι μαθητές θα ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμά μας, μιας και πολλά παιχνίδια, ηλεκτρονικά μηχανήματα και κινητά τηλέφωνα έχουν μπαταρίες οι οποίες μπορούν να μολύνουν το περιβάλλον αν τις πετάξουμε στα σκουπίδια ή οπουδήποτε.
Είναι μια δράση που πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση τόσο των μαθητών όσο και των γονέων.