Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

Παιδική HELMEPA

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν την Τετάρτη 28 Μαϊου το ημερήσιο πρόγραμμα "Παιδική Helmepa".
Το πρόγραμμα είναι ημερήσιο και ασχολείται με το θαλάσσιο περιβάλλον.
Τα παιδιά επισκέφτηκαν την ακτή της Σωτηρίτσας. Καθάρισαν ένα κομμάτι ακτής, ζωγράφισαν επάνω σε πέτρες, τραγούδησαν τη θάλασσα.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να έρθουν οι μαθητές με το θαλάσσιο περιβάλλον, να το σεβαστούν διατηρώντας το καθαρό όταν θα έρθουν ως επισκέπτες, να μάθουν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανθρώπινη παρέμβαση, την αλληλοεπίδραση θάλασσας και ανθρώπου και τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε για να σωθεί το περιβάλλον.
Εμψυχωτές του προγράμματος ήταν οι εκπαιδευτικοί: Κουτσιμανή Αθανασία και Μητράκας Απόστολος.
Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή του σχολείου μας κ. Κοσμάνο Νίκο για τα υλικά που πρόσφερε στους μαθητές μας.
http://www.helmepa.gr/