Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

                                                   ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
                                  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  
                                            ΣΤΟ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
                  Με ευθύνη του οικονομικού υπολόγου του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας:
   Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.
   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας 6 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στη διεύθυνση Πελοποννήσου & Ιωάννου.
    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του 23ου Δημοτικού σχολείου στο τηλ. 2410571760 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.