Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ    2016 - 2017Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
1η ώρα

1η ώρα

1η ώρα

1η ώρα

1η ώρα

2η ώρα
2η ώρα
2η ώρα
2η ώρα
2η ώρα
1οΔιάλειμμα
Δ1 – Δ2 κορίτσια
1ο Διάλειμμα

1οΔιάλειμμα
Ε1 – Ε2  κορίτσια
1οΔιάλειμμα
Στ 1
1ο Διάλειμμα

3η ώρα
3η ώρα
3η ώρα
3η ώρα
3η ώρα
4η ώρα
4η ώρα
4η ώρα
4η ώρα
4η ώρα
2οΔιάλειμμα
Δ3 – Δ2 αγόρια
2ο Διάλειμμα

2οΔιάλειμμα
Ε3 – Ε2 αγόρια

2οΔιάλειμμα
Στ 2

2ο Διάλειμμα

5η ώρα

5η ώρα

5η ώρα

5η ώρα

5η ώρα

3ο Διάλειμμα
3ο Διάλειμμα
3ο Διάλειμμα
3ο Διάλειμμα
3ο Διάλειμμα
6η ώρα
6η ώρα
6η ώρα
6η ώρα
6η ώρα

Οι υπεύθυνες της βιβλιοθήκης: κ. Πάππου Ευαγγελία, κ. Γκοτζαγιορίδου Παυλίνα