Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Ενημέρωση των μαθητών για τη νέα γρίπη


Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009 έγινε ενημέρωση των μαθητών για τη νέα γρίπη.
Ο δάσκαλος του σχολείου, Καλογιάννης Δημήτρης, με τρόπο κατανοητό, ενημέρωσε τους μαθητές όλων των τάξεων γενικά για τη γρίπη Α(Η1Ν1) και τους τρόπους προφύλαξης. Τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η σωστή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής για να μειώσουν τις πιθανότητες να νοσήσουν από τη γρίπη.
Πρέπει να τονιστεί ότι το σχολείο έχει πάρει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης βάση των οδηγιών που πήρε από το υπουργείο παιδείας.