Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

Ενημέρωση για το περιβάλλον
Μια πολύ ενδιαφέρουσα και άκρως ενημερωτική παρουσίαση για το περιβάλλον, τόσο σε παγκόσμια όσο και σε τοπική κλίμακα, παρακολούθησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του σχολείου. Σκοπός της ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω σε κρίσιμα θέματα που αφορούν τον πλανήτη γη και έχουν σχέση με τις δραστηριότητες που δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα.
Η ενημέρωση έγινε από τους περιβαλλοντολόγους κα. Σαμαρά Τάνια και τους κ. Λαχανά Γιώργο και Κώτσιο Βάιο μέλη του Συλλόγου φίλων του Πηνειού και του Παραποτάμιου πολιτισμού του, τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008 στην αίθουσα τελετών του σχολείου.
Χρησιμοποιήθηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό που βοήθησε τους μαθητές όχι μόνο να κατανοούν τα όσα αναφέρονταν από τους ειδικούς, αλλά και να αποτελέσουν ερέθισμα και για εποικοδομητικό σχολιασμό.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης προβλήθηκε βίντεο για τον Πηνειό ποταμό.
Η ενημέρωση των μαθητών είχε διαλογικό χαρακτήρα, ο οποίος ανέδειξε, με τρόπο άμεσο, τις αντιλήψεις των μαθητών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον από τις δραστηριότητες των ανθρώπων, αλλά και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν έτσι ώστε να αντιστραφεί η δυσμενής κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν: αστικοποίηση και περιβάλλον, αύξηση πληθυσμού και τα προβλήματα που δημιουργεί, κλίμα, φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι συνέπειές του, διαχείριση υδάτινων πόρων, ρύπανση υδάτων, αποδάσωση και υποβάθμιση του εδάφους κ.ά.
Το σχολείο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την κ. Σαμαρά Τάνια και τους κ.κ. Λαχανά Γιώργο και Κώτσιο Βάιο για την πολύ καλή και σε βάθος ενημέρωση των μαθητών μας σχετικά με το περιβάλλον και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθώς και τις δράσεις που απαιτούνται και σαν σκοπό έχουν να αλλάξουν μέσω της ενημέρωσης, τον τρόπο με τον οποίο «βλέπουμε» τη γη.